Μαστός / Παθήσεις / Παθήσεις /Απεικόνιση

Απεικόνιση

Η ακτινογραφία των μαστών που ονομάζεται μαστογραφία, αποτελεί τη θεμελιώδη εξέταση για τη διερεύνηση του στήθους. Είναι η εξέταση εκλογής για την αποκάλυψη και παρακολούθηση των αποτιτανώσεων. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μαστογραφία συμβάλλει όχι στη μείωση του αριθμού των καρκίνων, αλλά στην ελάττωση της θνησιμότητας σαν συνέπεια της διάγνωσης μεγαλύτερου αριθμού καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Από έλλειψη πληροφόρησης ή από φόβο Η ακτινογραφία των μαστών που ονομάζεται μαστογραφία, αποτελεί τη θεμελιώδη εξέταση για τη διερεύνηση του στήθους. Είναι η εξέταση εκλογής για την αποκάλυψη και παρακολούθηση των αποτιτανώσεων. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μαστογραφία συμβάλλει όχι στη μείωση του αριθμού των καρκίνων, αλλά στην ελάττωση της θνησιμότητας σαν συνέπεια της διάγνωσης μεγαλύτερου αριθμού καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Από έλλειψη πληροφόρησης ή από φόβο

Εξέλιξη της μαστογραφίας είναι η Τομοσύνθεση Μαστών . Η τομοσύνθεση είναι μία νέα τρισδιάστατη (3D) τεχνολογία απεικόνισης μαστού, με υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια στη διάγνωση των παθήσεων του μαστού, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία, ιδιαίτερα στους πυκνούς μαστούς και ενισχύει την διαγνωστική ακρίβεια.

scroll down
scroll down
Brain

Υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μια γρήγορη, φθηνή , ανώδυνη , ασφαλής μέθοδος, η όποια

προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την μορφολογία των μαστών και των μασχαλιαίων λεμφαδένων με την χρήση δέσμης υπερήχων. Είναι η κύρια εξέταση των μαστών των νέων γυναικών και των πυκνών μαστών.

Ευέλικτη και απλή εξέταση μπορεί να επαναλαμβάνεται τακτικά για την παρακολούθηση της εξέλιξης     μιας βλάβης αφού δεν επιβαρύνει τους ιστούς με ακτινοβολία. Δεν αντικαθιστά όμως την  μαστογραφία.

Εξέλιξη στο υπερηχογράφημα είναι η εφαρμογή ελαστογραφίας. Με την πίεση της κεφαλής του υπερήχου μπορούμε να υπολογίσουμε την σκληρότητα ενός ογκιδίου. Οι κακοήθεις βλάβες έχουν μεγαλύτερο συντελεστή σκληρότητας

Μαγνητική μαστογραφία

Η μαγνητική τομογραφία των μαστών (MRI) που εξελίσσεται συνεχώς, είναι η αναλυτικότερη και λεπτομερέστερη εξέταση που διαθέτουμε σήμερα. Είναι εξαίρετη στην παρακολούθηση των πυκνών μαστών των νέων γυναικών με κληρονομική επιβάρυνση, των χειρουργημένων μαστών, μαστών που έχουν ακτινοβοληθεί και των μαστών που έχουν αυξηθεί με ενθέματα σιλικόνης.

 Μειονεκτεί στο ότι δεν αποκαλύπτει τις αποτιτανώσεις, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα. Έχει ένδειξη σε επιλεγμένες περιπτώσεις και όχι για τον τακτικό προληπτικό έλεγχο. Κάποιες γυναίκες δεν θα καταφέρουν να την πραγματοποιήσουν λόγω κλειστοφοβίας .

Διαφορική Διάγνωση

Ο φυλλοειδής όγκος συχνά συγχέεται με έναν άλλο πολύ κοινό καλοήθη όγκο του μαστού, ιδίως σε νέες γυναίκες: το ινοαδένωμα. Υπάρχουν δύο ουσιώδεις διαφορές αυτών των δύο όγκων: η γρήγορη ανάπτυξη του φυλλοειδούς και η εμφάνιση του σε πιο μεγάλη ηλικία (γύρω στα 40) – η εμφάνιση του ινοαδενώματος συμβαίνει συνήθως σε ηλικίες 20-30 ετών.

- Προεγχειρητική διάγνωση

Πολύ σημαντική είναι πλέον η προεγχειρητική διάγνωση. Ακόμα και όταν ο χειρούργος είναι σίγουρος γι αυτό που βλέπει στις εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιεί μια προεγχειρητική βιοψία. 

ασφάλεια να σχεδιάσει την στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε πριν φτάσουμε στο χειρουργείο ώστε να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και ενδεχομένως να γλυτώσουμε την ασθενή από ένα δεύτερο χειρουργείο ή ακόμα χειρότερα από ένα χειρουργείο που δεν χρειάζεται να υποβληθεί

Διαδερμική βιοψία (Core biopsy - FNA)

 Αποτελεσματική και εύχρηστη εξέταση είναι η απ’ ευθείας παρακέντηση με λεπτή βελόνα και η κυτταρολογική εξέταση (FNA) ή ακόμα καλύτερα με μεγαλύτερη βελόνα, core biopsy ή true cut, όπου μας επιτρέπει να πάρουμε κομμάτι ιστού και να έχουμε βιοψία. Η παρακέντηση με χοντρή βελόνα  (core biopsy) είναι σαφώς ανώτερη εξέταση με πολύ μικρότερα ποσοστά λάθους, επίσης το εγγονός ότι έχουμε βιοψία με την συγκεκριμένη εξέταση (και όχι κυτταρολογική) έχει σαν πλεονέκτημα ότι μπορούμε να γνωρίζουμε και τα χαρακτηριστικά (ανοσοϊστοχημεία) του όγκου πριν το χειρουργείο.  Οι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να γίνουν και με την καθοδήγηση των υπερήχων όταν η βλάβη δεν ψηλαφάται. Η επάρκεια του υλικού και η εμπειρία του κυτταρολόγου ή του παθολογοανατόμου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για αξιόπιστη απάντηση. Είναι εξετάσεις απόλυτα ασφαλείς , γρήγορες , σχετικά ανώδυνες και χαμηλού κόστους. Σημαντικός παράγοντας είναι η εμπειρία του χειρουργού που τις πραγματοποιεί.

Ανοιχτή Βιοψία - Βιοψία με συρμάτινο οδηγό (hook wire)

Σε ορισμένες περιπτώσεις , σπάνια πλέον, αναγκαζόμαστε να υποβάλουμε την ασθενή σε μια

ανοιχτή ή χειρουργική βιοψία. Δηλαδή σε βιοψία η οποία γίνεται στο χειρουργείο με τομή και αναισθησία. Δυστυχώς μερικές φορές ανάλογα με την θέση της βλάβης στον μαστό (πίσω από την θηλή ή κοντά στον θωρακικό μυ) ή το μέγεθος της (πολύ μικρή), είναι δύσκολο να πραγματοποιήσουμε μια διαδερμική ή στερεοστατική βιοψία και αναγκαζόμαστε να οδηγήσουμε την ασθενή στο χειρουργείο.

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις η ανοιχτή βιοψία μπορεί να χρειαστεί μετά από μια διαδερμική βιοψία. Είτε όταν το αποτέλεσμα δεν συμβαδίζει με το κλινικό ή απεικονιστικό εύρημα , είτε όταν το αποτέλεσμα αναδείξει κάποιες βλάβες υψηλού κινδύνου όπου ενδέχεται να συνυπάρχει κακοήθεια.

Στην περίπτωση που η βλάβη είναι μη ψηλαφητή (πολύ μικρή, αποτιτανώσεις κ.α.) για να μπορέσουμε να την εντοπίσουμε με ακρίβεια αλλά και να μην αφαιρέσουμε μεγάλο τμήμα του μαστού τοποθετούμε έναν συρμάτινο οδηγό (hook wire). Η τοποθέτηση γίνεται με την χρήση μαστογράφου ή υπερήχων (ανάλογα το εύρημα) συνήθως πριν το χειρουργείο χωρίς γενική αναισθησία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τον τοποθετήσει ο χειρουργός μετά την χορήγηση γενικής αναισθησίας στο χειρουργείο (μόνο για υπερηχογραφικά ευρήματα). Στην συνεχεία στο χειρουργείο μέσα από μια μικρή τομή ακολουθούμε το σύρμα ώστε να μας οδηγήσει στην βλάβη. Σε κάποιες περιπτώσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις , σπάνια πλέον, αναγκαζόμαστε να υποβάλουμε την ασθενή σε μια

ανοιχτή ή χειρουργική βιοψία. Δηλαδή σε βιοψία η οποία γίνεται στο χειρουργείο με τομή και αναισθησία. Δυστυχώς μερικές φορές ανάλογα με την θέση της βλάβης στον μαστό (πίσω από την θηλή ή κοντά στον θωρακικό μυ) ή το μέγεθος της (πολύ μικρή), είναι δύσκολο να πραγματοποιήσουμε μια διαδερμική ή στερεοστατική βιοψία και αναγκαζόμαστε να οδηγήσουμε την ασθενή στο χειρουργείο.

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις η ανοιχτή βιοψία μπορεί να χρειαστεί μετά από μια διαδερμική βιοψία. Είτε όταν το αποτέλεσμα δεν συμβαδίζει με το κλινικό ή απεικονιστικό εύρημα , είτε όταν το αποτέλεσμα αναδείξει κάποιες βλάβες υψηλού κινδύνου όπου ενδέχεται να συνυπάρχει κακοήθεια.

Στην περίπτωση που η βλάβη είναι μη ψηλαφητή (πολύ μικρή, αποτιτανώσεις κ.α.) για να μπορέσουμε να την εντοπίσουμε με ακρίβεια αλλά και να μην αφαιρέσουμε μεγάλο τμήμα του μαστού τοποθετούμε έναν συρμάτινο οδηγό (hook wire). Η τοποθέτηση γίνεται με την χρήση μαστογράφου ή υπερήχων (ανάλογα το εύρημα) συνήθως πριν το χειρουργείο χωρίς γενική αναισθησία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τον τοποθετήσει ο χειρουργός μετά την χορήγηση γενικής αναισθησίας στο χειρουργείο (μόνο για υπερηχογραφικά ευρήματα). Στην συνεχεία στο χειρουργείο μέσα από μια μικρή τομή ακολουθούμε το σύρμα ώστε να μας οδηγήσει στην βλάβη. Σε κάποιες περιπτώσεις

Επόμενο