Λήψη ιστορικού – εκτίμηση κινδύνου – εκτίμηση εξετάσεων