Χειρουργική θεραπεία

Διαβάστε Επίσης

Φωτογραφίες

(Κάντε κλικ για μεγένθυση των φωτογραφιών)

Χειρουργική θεραπεία

Η θεραπευτική προσέγγιση για τον Καρκίνο του μαστού συνήθως αρχίζει με την χειρουργική εκτομή του όγκου και την διερεύνηση των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχαλιαίας κοιλότητας. Πολλές γυναίκες σκέφτονται ότι θα χάσουν τον μαστό τους, ενώ στην πραγματικότητα, πλέον, αφαιρείται μόνο ο όγκος και ο φρουρός λεμφαδένας από τις περισσότερες ασθενείς.

Οι επεμβάσεις διακρίνονται σε:

  • Συντηρητικές επεμβάσεις: Επεμβάσεις δηλαδή που διατηρείται ένα (μεγάλο συνήθως ) μέρος του μαστού, όπως είναι η ογκεκτομή και η μερική μαστεκτομή.
  • Μαστεκτομή
  • Χειρουργική της μασχάλης

 

Συντηρητικές Επεμβάσεις

Η ¨Ογκεκτομή¨ , η οποία είναι και η πιο συχνή επέμβαση πλέον , είναι η επέμβαση κατά την οποία αφαιρούμε τον όγκο με λίγο υγιή ιστό γύρω του. Η ογκεκτομή σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία είναι απόλυτα ασφαλής . Για να υποβληθεί, ωστόσο, μια γυναίκα σ’ αυτή, θα πρέπει ο όγκος να είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τον υπόλοιπο μαστό, πράγμα που πετυχαίνεται με τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Όσο πιο μικρός είναι ο όγκος, τόσο πιο μικρή θα είναι και η εκτομή. Στην περίπτωση που είναι αδύνατο να ψηλαφηθεί, τοποθετείται ένας συρμάτινος οδηγός στον μαστό πριν το χειρουργείο, ώστε να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε.

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε το απαιτούμενο αισθητικό αποτέλεσμα, παρέχοντας παράλληλα και ογκολογική ασφάλεια, και σε μεγαλύτερου μεγέθους όγκους ή, ακόμα, και σε περισσότερες από μια βλάβες στο ίδιο τμήμα του μαστού, δανειζόμενοι τεχνικές από τους πλαστικούς χειρουργούς. Πρόκειται για τη λεγόμενη “Ογκοπλαστική Χειρουργική”. Έτσι είτε με κινητοποίηση του υπόλοιπου μέρους του μαστού και μετακίνηση αυτού στο έλλειμμα που δημιουργούμε (volume displacement), είτε με την χρήση κρημνών από άλλο μέρος του σώματος (volume replacement) μπορούμε να πετύχουμε ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς την χρήση ξένων σωμάτων (ενθεμάτων).

 

Μαστεκτομή

Στην περίπτωση που οι συντηρητική επέμβαση δεν είναι εφικτή, η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε μαστεκτομή, δηλαδή αφαίρεση όλου του μαστικού αδένα. Αν η μαστεκτομή συνδυάζεται με λεμφαδενικό καθαρισμό της σύστοιχης μασχαλιαίας κοιλότητας, τότε ονομάζεται ¨Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή ¨. Ίσως και να πρόκειται για την πιο δημοφιλή επέμβαση του παρελθόντος, στις μέρες μας, όμως, χρησιμοποιείται σπάνια. Συνήθως, όποτε χρειάζεται, κάνουμε ¨Απλή Μαστεκτομή και βιοψία φρουρού λεμφαδένα¨. Ωστόσο, μερικές φορές, κι όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις, προσπαθούμε για την ευκολότερη αποκατάσταση του μαστού να διατηρήσουμε το δέρμα ή ακόμα και την θηλή – θηλαία άλω (skin sparing mastectomy – nipple sparing mastectomy).

 

Ενδείξεις μαστεκτομής:  -Προσωπική επιλογή της γυναικάς

-Γυναίκες που δεν μπορούν να λάβουν ακτινοθεραπεία

– Όγκοι οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην

χημειοθεραπεία

-Εκτεταμένο DCIS (μη διηθητικό καρκίνωμα)

-Γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στο

παρελθόν

-Φλεγμονώδης καρκίνος

-Πολυεστιακός καρκίνος

-Προφυλακτική μαστεκτομή(σε θετικό γονίδιο BRCA 1-2)

 

 

Χειρουργική της Μασχάλης

Δυστυχώς, η επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού δεν τελειώνει στην αφαίρεση του όγκου. Πρέπει να αφαιρεθούν και μερικοί λεμφαδένες από τη σύστοιχη μασχάλη, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η έκταση της νόσου. Στο παρελθόν οι εκτομές αυτές ήταν μεγάλες και προκαλούσαν πολλά προβλήματα, ιδίως στις γυναίκες που χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή τους ζωή π.χ. αγροτική εργασία.

  Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι για να προχωρήσει η νόσος στους λεμφαδένες της μασχάλης ακολουθεί μια διαδρομή όπου πάντα προσβάλει έναν συγκεκριμένο λεμφαδένα πριν αυτή επεκταθεί και στους υπόλοιπους. Τον λεγόμενο “Λεμφαδένα Φρουρό”. Μπορούμε πλέον να σημάνουμε αυτόν τον λεμφαδένα προεγχειρητικά ώστε στο χειρουργείο να αφαιρέσουμε αυτόν να του κάνουμε ταχεία βιοψία και να αποφασίσουμε εάν θα χρειαστεί περαιτέρω εκτομή. Αλλά ακόμα και αν χρειαστεί περαιτέρω ¨καθαρισμός¨ των λεμφαδένων της μασχάλης , με την χρήση της ακτινοθεραπείας αποφεύγουμε τις ριζικές εκτομές.

Διαβάστε Επίσης

Επικοινωνήστε για να κλείσετε το πρώτο σας ραντεβού

Τηλεφωνικά

(+30) 210 976 23 29 

Email Us

DLTsironis@hotmail.com